Holenderski urząd skarbowy i dokumenty podatkowe

Belastingdienst, czyli holenderski fiskus

Jeśli pracujemy w Holandii, na pewno wielokrotnie pytaliśmy „belastingdienst, co to”? Jest to holenderska agencja rządowa, która jest niejako odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego. Ta instytucja, posiada również szereg innych uprawnień, nie tylko podatkowych. Z tą instytucją możemy mieć do czynienia zawsze wtedy, gdy będziemy się starali o różnego rodzaju zasiłki, a także o zwrot podatku, który zapłaciliśmy w Holandii. Belastingdienst może nas również wezwać do złożenia zeznania podatkowego, oraz poprosić o wyjaśnienia, gdy pomimo meldunku na terenie Holandii, będziemy się poruszać samochodem na polskich rejestracjach.

Wielu Polaków, często ignoruje pisma z holenderskiego urzędu skarbowego, czego efektem może być nałożenie kar finansowych. Należy pamiętać, że przed otrzymaniem jakiejkolwiek kary z tej instytucji, otrzymamy minimum jedno ostrzeżenie. Warto jest, reagować na listy z tego urzędu skarbowego.

Holenderska karta podatkowa

Każda osoba, która jest legalnie zatrudniona na terenie Holandii, powinna otrzymywać od pracodawcy holenderską kartę podatkową, czyli tzw. „jaropgaaf”, albo „jaaropgave”. Taki dokument, stanowi podstawę do rozliczenia holenderskiego podatku dochodowego, oraz do ubiegania się o zwrot podatku z Holandii.

Jeżeli w danym roku rozliczeniowym, pracowaliśmy u więcej, niż jednego pracodawcy, powinniśmy posiadać kartę podatkową od każdego z nich z osobna. Rozliczenia holenderskie są bardzo skrupulatne i nie przewidują jednego, zbiorczego dokumentu.

Zgodnie z przepisami, każda firma holenderska, jest zobowiązana wydać pracownikowi kartę podatkową, tuż po zakończeniu roku kalendarzowego w którym był on zatrudniony. Zazwyczaj ma to miejsce do końca marca, roku następującego po tym, którego karta podatkowa dotyczy.

Jeśli nie otrzymasz w tym terminie wymaganych dokumentów, musisz zwrócić się o ich wydanie bezpośrednio do pracodawcy lub odpowiedniego urzędu. Karty podatkowe są zazwyczaj przesyłane na adres zamieszkania, który był zgłoszony przez pracownika, podczas wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. Należy więc pamiętać, aby wszelkie dane adresowe, które są w posiadaniu pracodawcy lub urzędu, były aktualne.