Roczne rozliczenia podatkowe w Norwegii

Składanie deklaracji podatkowej w Norwegii?

Na przełomie marca i kwietnia, roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, norweski urząd skarbowy- Skatteetaten- przesyła nam wstępne rozliczenie podatkowe, czyli tzw. skattemelding. Przesłanie tego dokumentu odbywa się przy użyciu portalu Altinn. Wiele ludzi, zastanawia się w takiej sytuacji nad kwestią „Norwegia, jak rozliczyć PIT”? Jednakże, nie taki diabeł straszny jak go malują, a samo rozliczenie, nie powinno być dla nas uciążliwe i trudne.

Wstępne rozliczenie podatkowe, jest wypełniane na podstawie danych, które Skatteetaten otrzymał od naszych pracodawców, banków, oraz innych źródeł naszego dochodu w danym roku podatkowym. My, czyli podatnik, musi dokonać weryfikacji tego, czy dane zawarte we wstępnym rozliczeniu są zgodne z zestawieniami, znajdującymi się w otrzymanych przez nas lønns- og trekkoppgave, czyli kartach podatkowych, oraz rocznych rozliczeniach NAV, oraz dochodami uzyskanymi z innych źródeł zarobkowania.

Teraz już wiadomo, że Norwegia, jak rozliczyć PIT, jest mało skomplikowanym zagadnieniem i nie powinniśmy się go bać.

Norweska karta podatkowa

„Lønns- og trekkoppgave” to norweska karta podatkowa, czyli odpowiednik polskiego PIT-11. Dokument ten jest rocznym zestawieniem wynagrodzeń i zapłaconych podatków. Jest on wysyłany pocztą przez pracodawcę, na przełomie stycznia i lutego. Norweska karta podatkowa, stanowi potwierdzenie okresu pracy i wysokości uzyskanych dochodów, oraz zaliczek, pobranych na poczet podatku dochodowego. Bardzo ważne jest, aby przez cały okres pracy, pilnować, aby pracodawca dostarczał tak zwane odcinki z pensji. Ich posiadanie jest niezbędne przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia.