Rozliczenia podatkowe, a praca i zameldowanie za granicą

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Rozliczenia holenderskie, wymagają od nas dokładności, rzetelności, oraz uczciwości w kwestii podania wszystkich informacji, dotyczących dochodu, jaki uzyskaliśmy w rozliczanym roku podatkowym. Jeśli jesteś zameldowany w Holandii, oznacza to, że jesteś holenderskim podatnikiem i masz obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Przede wszystkim, przygotuj wszelkie niezbędne dokumenty, które pozwolą Ci na wypełnienie deklaracji podatkowej.

  • Twój BSN (Burgerservicenummer), czyli numer identyfikacji obywatela (odpowiednik polskiego nr pesel),
  • numer DigiD (Digitale Identiteit), czyli Twój podpis elektroniczny,
  • dane partnera- nr Sofi, data urodzenia,
  • dane dziecka (data urodzenia).
  • holenderską kartę podatkową, czyli rozliczenia holenderskie roczne od Twojego pracodawcy z informacją o zapłaconym podatku dochodowym (tzw. jaaropgave),
  • zestawienie roczne z Twojego banku (tzw. jaaroverzicht),
  • dokument o zapłaconej zaliczce na podatek dochodowy za miniony rok (voorlopige aanslagen),
  • dowody, np. rachunki, faktury, które mogą uprawniać Cię do odpisów (aftrekposten) i ulg podatkowych.

Kiedy musisz rozliczyć się w Polsce z dochodów w Holandii?

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce, spoczywa na osobach, które w roku podatkowym posiadały polską rezydencję podatkową. Mamy tutaj dwa kryteria. Spełnienie przynajmniej jednego, skutkuje polską rezydencją podatkową, a więc koniecznością rozliczenia się w Polsce. Pierwsze kryterium to liczba dni- 183 dni w roku podatkowym. Niekoniecznie muszą być spędzone w Polsce łącznie. Liczy się suma tych dni w całym polskim roku podatkowym. Drugie kryterium, to posiadanie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych, na który składa się centrum interesów osobistych: rodzina, przyjaciele, pasja, życie kulturalne, itp., oraz centrum interesów gospodarczych np. zatrudnienie, firma, działalność gospodarcza.

Spełnienie choćby jednego z tych kryteriów powoduje, że jesteśmy rezydentami polskimi i sprawia, że rozliczenie podatku z Holandii w Polsce jest dla nas obowiązkowe.