Rozliczenia podatkowe, a praca za granicą

Holenderski urząd skarbowy

Pracując w Holandii niejednokrotnie zadamy sobie pytanie „belastingdienst, co to”? Jest to instytucja, będąca odpowiednikiem naszego Urzędu Skarbowego. Jest to więc miejsce, w którym rozliczamy się z podatku z pracy w Holandii. Jest on odpowiedzialny za nadawanie numeru BSN (Burgerservicenummer), koniecznego do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii. Z instytucją Belastingdienst, będziemy mieli do czynienia w takich kwestiach, jak:

  • wezwanie przez Urząd do złożenia zeznania podatkowego,
  • zawsze, gdy będziemy się starali o różnego rodzaju zasiłki,
  • gdy będziemy się starali o zwrot podatku zapłaconego w Holandii,
  • gdy pomimo meldunku w Holandii, będziemy jeździć samochodem na polskich numerach rejestracyjnych.

Ulga podatkowa w Holandii, zwana „rozłąkowym”

Rozłąkowe Holandia, jest to ulga podatkowa, pozwalająca uzyskać osobom pracującym na terenie Holandii dodatkową kwotę zwrotu podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, który nie pracuje w Holandii. Rozłąkowe w Holandii, polega na wspólnym rozliczeniu się z dochodów dwóch osób i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżonków. Różnica polega na tym, że holenderski urząd podatkowy umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. W takich wypadkach osoba ta nazywana jest partnerem podatkowym.

Kto może być partnerem fiskalnym w Holandii?

  • współmałżonek,
  • partner z którym został zawarty w gminie związek partnerski,
  • partner z którym posiada się wspólne dziecko,
  • partner, który jest wraz z nami współwłaścicielem mieszkania, domu, będącego głównym miejscem zamieszkania,
  • partner, wraz z którym jesteście dla siebie wzajemnie beneficjentami świadczeń emerytalnych,
  • partnerami fiskalnymi, może być również rodzeństwo, ale pod warunkiem, że jest zameldowane pod wspólnym adresem, innym niż rodzice i są oni współwłaścicielami mieszkania lub domu w którym żyją.