Ulgi podatkowe w Holandii

Ulga podatkowa w Holandii, czyli tzw. „rozłąkowe”

Rozłąkowe w Holandii, polega na wspólnym rozliczeniu się z dochodów dwóch osób i jest polskim odpowiednikiem rozliczenia podatkowego małżonków. Rozłąkowe Holandia to ulga podatkowa, która osobom pracującym na terenie Holandii, pozwala uzyskać dodatkową kwotę zwrotu podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, który w Holandii nie pracuje.

Partner fiskalny w holenderskim rozliczeniu podatkowym

Partnerem fiskalnym lub podatkowym, wg holenderskiego prawa, jest osoba z którą zamieszkujemy pod tym samym adresem, oraz jeśli spełniamy jeden z poniższych warunków:

  • pozostawanie ze sobą w związku małżeńskim,
  • uznanie w poprzednim roku podatkowym, za partnerów fiskalnych,
  • posiadanie wspólnego dziecka,
  • posiadanie wspólnego tytułu prawnego do mieszkania, domu, będącego głównym miejscem zamieszkania,
  • bycie dla siebie wzajemnie, beneficjentami świadczeń emerytalnych,
  • rodzeństwo także może być partnerami fiskalnymi. Jednakże, pod warunkiem, że jest zameldowane pod wspólnym adresem, innym niż rodzice, oraz że są współwłaścicielami mieszkania lub domu w którym żyją.

Inne warunki przyznania ulgi rozłąkowej.

Aby uzyskać rozłąkowe w Holandii, należy przede wszystkim wykazać, że 90% dochodów naszych dochodów, zostało uzyskanych na terenie Holandii. Należy pamiętać, że ułamek ten dotyczy sumy dochodów partnerów fiskalnych. Ponadto, trzeba poinformować urząd skarbowy o wszystkich uzyskanych przychodach, również tych, poza granicami kraju. Kolejnym kryterium jest posiadanie numeru BSN, czyli sofi. Osoba, która pracuje w Holandii legalnie musi posiadać taki numer, jednak jej partner fiskalny, może go nie mieć. W takiej sytuacji osoba, która go nie posiada, musi wystąpić o jego przyznanie.