Zwrot podatku w Polsce

Rok 2019 jest rewolucyjny, pod względem składania zeznań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas zeznanie roczne, a my, będziemy mogli je zaakceptować elektronicznie. Najsprawniejszym i najłatwiejszym sposobem, zarówno na uzyskanie szybkiego zwrotu podatku, jak i złożenie deklaracji podatkowej, jest wypełnienie i wysłanie PIT online. Zwrot podatku można otrzymać w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot?

Bez względu na fakt tego, czy jest to zwrot podatku Lublin, czy też zwrot podatku Zawiercie, czas oczekiwania na jego otrzymanie jest ustalony przez odpowiednie przepisy prawa i przedstawia się on następująco:

  • 45 dni, dla deklaracji składanych elektronicznie, po 15.02.2019 r.,
  • 3 miesiące w przypadku deklaracji, składanych w innych formach.

Czas ten liczy się od momentu złożenia deklaracji, mówiącej o zwrocie nadpłaconego podatku, chyba, że podatnik ma zaległe lub bieżące zobowiązania podatkowe.

Brak otrzymania zwrotu podatku we wskazanym terminie- co robić?

Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to skontaktować się z urzędem skarbowym w którym składaliśmy nasze zeznanie podatkowe. Należy wystosować zapytanie o przyczynę zwłoki w zwrocie nadpłaty podatku. Może się okazać, że nie wzięliśmy pod uwagę faktu składania korekty. Niestety dokonywanie korekty w zeznaniu podatkowym wydłuża termin zwrotu podatku o 2 miesiące. Brak zwrotu może wynikać także z bardzo prostych przyczyn, takich jak na przykład pomylenie numeru konta na które miał przyjść zwrot. Osoby, które zorientują się, że podały urzędowi niepoprawny lub nieaktualny numer rachunku bankowego, muszą zgłosić ten fakt przez złożenie dokumentu NIP-3. Warto także upewnić się, czy nasz zwrot nie został już przyznany, ale nie jest przekazany na nasze konto ze względu na to, że spłacono z niego nasze zaległości finansowe wobec urzędu skarbowego. Na co może być przekazana nadpłata podatku? Choćby na nieopłacone mandaty, albo długi względem urzędów.