Zwrot podatku z zagranicy

Niezbędne dokumenty

Celem otrzymania zwrotu podatku z zagranicy, należy rozpocząć od przygotowania odpowiednich dokumentów:

  • otrzymanych od zagranicznego pracodawcy, na których wykazana jest wysokość wynagrodzenia, oraz zaliczka pobrana na podatek,
  • kopii paszportu lub dowodu osobistego,
  • karty podatkowej, czyli dokumentu, który pracodawca ma obowiązek dostarczyć po zakończeniu pracy,
  • payslipu z ostatniego miesiąca czy tygodnia lub dokumentu wystawionego przez pracodawcę (np. w Wielkiej Brytanii będzie to formularz P45 lub P60, a w Holandii Jaaropgave itd.),
  • nazwy i adresu pracodawców u których się pracowało,
  • numeru zagranicznego ubezpieczenia socjalnego.

Gdy nie mamy takich dokumentów, warto zwrócić się z zapytaniem o nie do pracodawców, którzy mają obowiązek przysłania odpowiednich formularzy na podany przez nas adres. Następnie, należy wypełnić odpowiednie wnioski, które są dostępne w zagranicznych urzędach skarbowych lub na stronach internetowych urzędów w sekcji dla emigrantów.

Rozliczenie podatku z zagranicy w polskim Urzędzie Skarbowym

Wielu z nas, zastanawia się nad tym, jak rozliczyć podatek z zagranicy w polskim urzędzie skarbowym? Na polskich rezydentach podatkowych, ciąży obowiązek rozliczenia swoich dochodów zagranicznych w deklaracji PIT. Osoby, których centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajduje się na terenie Polski lub którzy przebywają w Polsce dłużej, niż 183 dni w danym roku podatkowym, automatycznie stają się polskimi rezydentami podatkowymi. W rocznym rozliczeniu PIT z pracy za granicą, nie ma znaczenia nasze źródło dochodu. Z dochodów osiągniętych za granicą, rozliczamy się na formularzu PIT-36, który zawiera dwie pozycje przeznaczone do rozliczenia dochodów zagranicznych. Pierwsza z nich to „Dochody osiągnięte za granicą. Tam należy umieścić kwotę wynagrodzenia w ujęciu rocznym. Druga pozycja to „Odliczony podatek”, gdzie powinna pojawić się kwota podatku, obliczona z uwzględnieniem ulg, oraz metod uniknięcia podwójnego opodatkowania. Należy pamiętać, że polską deklarację podatkową, wypełniamy w walucie PLN, co oznacza, że musimy przeliczyć nasze wynagrodzenie zagraniczne, na walutę polską. Kurs przeliczenia na złotówki, powinien odpowiadać kursowi NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłacenia ostatniego dochodu.